బోట్ రాకర్జ్ 255 ప్రో - రూ.1,499

వన్‌ప్లస్ బుల్లెట్జ్ వైర్‌లెస్ జెడ్ ఎడిషన్ - రూ.1,999

రియల్‌మీ బడ్స్ వైర్‌లెస్ 2 నియో - రూ.1,499

జెబ్రోనిక్స్ జెబ్ లార్క్ - రూ.749

జెబ్రోనొక్స్ జెబ్ సింఫనీ - రూ.740

రెడ్‌మీ సోనిక్‌బేస్ - రూ.1,270

నాయిస్ నెర్వ్ - రూ.899

నాయిస్ ఫ్లెయిర్ - రూ.1,799

Follow for more Web Stories: ABP LIVE Visual Stories