శ్రీరామనవమి 2023: శ్రీరాముడిని సీతమ్మ ఏమని పిలిచేదో తెలుసా!ఓ పేరు ఉన్నప్పటికీ తల్లిదండ్రులు, తోబుట్టువులు, స్నేహితులు, జీవిత భాగస్వామి..అందరూ ఒకేలా పిలవరు... ఒక్కొక్కరు ఒక్కోలా పిలుస్తుంటారు..శ్రీరామ చంద్రుడిని కూడా ఒక్కొక్కరు ఒక్కోలా పిలిచేవారటతండ్రి దశరథుడు..రామా అనితల్లి కౌసల్య... రామభద్రా అనిరాముడిని అంత్యత ప్రేమగా పెంచిన కైకేయి ... రామచంద్రా అనివశిష్ఠ మహర్షి శ్రీరాముడిని వేదసే అని పిలిచేవారుసీతమ్మ తన భర్త అయిన శ్రీరాముడిని నాథా అనిబుుషులంతా దశరథ తనయుడిని రఘునాథా అనేవారుఅయోధ్యవాసులంతా మాత్రం శ్రీరామచంద్రుడుని సీతాపతి అనేవారటఈ పేర్లన్నీ కలిపితే వచ్చినదే ఈ శ్లోకం...రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేథసే |
రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పతయే నమః ||all Images Credit: Pinterest


Thanks for Reading. UP NEXT

సూర్యుడిని ఈ సందర్భాల్లో చూడరాదు

View next story