దర్శనం అయ్యాక గుడిలో ఎందుకు కూర్చోవాలి!గుడి ప్రశాంతతకు మారుపేరుదేవుడిని దర్శించుకోగానే మనలో కోపం, అహం, ఆవేశం, స్వార్థ చింతన కొద్దిసేపు దూరమవుతుందివెనువెంటనే జనారణ్యంలోకి వెళితే మళ్లీ మనసు ఎప్పటిలా మారిపోతుందిఅందుకే కొద్దిసేపు దర్శనం తర్వాత కూర్చుంటే ఆ ప్రదేశంలో ఉన్న ప్రశాంతత ప్రభావం మనసుపై పడుతుందిఆయా దేవాలయాల్లో చేసిన పూజలు, యాగాల ఫలితంగా మనసులో మాలిన్యం కరుగుతుందికొద్దిసేపు అయినా ఆరోగ్యకరమైన, ఆహ్లాదకరమైన సమయాన్న గడపగలుగుతాంమరీ ముఖ్యంగా దైవ సన్నిధిలో ఉన్నంత సేపూ ఇతర విషయాలపై ధ్యాస మళ్లదు..కేవలం దేవుడిపైనే ఉంటుంది..అంటే ఇది కూడా ప్రాణాయామం లాంటిదే...ఈ కారణంగానే దర్శనానంతరం గుడిలో కొద్దిసేపు కూర్చోవాలని చెబుతారుImages Credit: Pinterest


Thanks for Reading. UP NEXT

చాణక్య నీతి: ఈ 4 విషయాల్లో జాగ్రత్తపడకపోతే అంతే సంగతులు

View next story