లోకంలో భార్య-భర్తలు 5 రకాలుపంచదంపతులు..ఈ మాట విన్నారా.. పంచ అంటే ఐదు, దంపతులు అంటే జంట. ఈ లోకంలో కోట్లాది జంటలున్నా అంతా ఈ 5 రకాలుగానే ఉంటారు.ఎన్నో జంటల్ని చూస్తుంటాం..కొందరు జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తే ఇంకొందరు నిత్యం కొట్టుకుంటూ ఉంటారు, మరికొన్ని జంటల్లో భార్య డామినేట్ చేస్తుంది లేదంటే భర్త డామినేట్ చేస్తుంటాడు. ఇలా రకరకాల జంటల్ని చూస్తుంటారు.ఈ లోకంలో ఎన్ని జంటలున్నా వాళ్ల సంసారం, మనస్తత్వం మాత్రం ఈ ఐదు జంటల్లో ఎవరో ఒకరిలా కచ్చితంగా ఉంటుందని చెబుతారు పండితులు.లక్ష్మీనారాయణులు
శ్రీ మహావిష్ణువు, లక్ష్మీదేవి. శ్రీహరి వక్షస్థలం మీద నివాసం ఉంటుంది లక్ష్మీదేవి. అంటే ఏభార్య భర్తల హృదయం ఒక్కటై..ఆలోచన కూడా ఇద్దరిదీ ఒకటై ఉంటుందో..ఆ జంటను లక్ష్మీనారాయణులతో పోల్చుతారు.గౌరీశంకరులు
అర్థనారీశ్వర తత్వం ద్వారా భార్య తనలో సగం అని చాటిచెప్పాడు పరమేశ్వరుడు. తల ఆలోచనలకు, కాళ్లు కార్యనిర్వహణకు సంకేతం. భర్త ఆలోచన, ఆచరణ రెండింటిలోనూ భార్య నుంచి సంపూర్ణ సహకారం ఉంటే...వారిని గౌరీశంకరులతో పోల్చుతారు.బ్రహ్మ-సరస్వతి
చతుర్ముఖుడైన బ్రహ్మ నాలుకమీద ఉంటుంది. నాలుక మాటలకు సంకేతం. అంటే ఇద్దరి మాటా ఒక్కటే అని అర్థం. ఇద్దరూ కలసి ఆలోచించినా విడివిడిగా ఆలోచించినా ఒకే మాటని వ్యక్తపరచడం. ఇలా ఉండే జంటల్ని సరస్వతి-బ్రహ్మ జంట అంటారు.ఛాయా సూర్యులు
సూర్యుడు చండ ప్రచండంగా వెలుగుతూ ఉంటాడు. అంత తీక్షణతను కూడా తట్టుకుంటూ భర్తతో సాగుతుంది ఛాయాదేవి. ఏ ఇంట భర్త కఠినంగా, కోపంగా ఉంటాడో...ఆ ఇంట భార్యమాత్రం శాంతంగా ఉండి సంసారాన్ని తీర్చిదిద్దుకునే తత్వంతో ఉంటుందో అలాంటి జంట ఛాయా సూర్యుల జంటరోహిణీ చంద్రులు
రోహిణీ కార్తెలో రోళ్ళు కూడా పగులుతాయనే సామెత ఉంది అంటే వేడి అంతలా ఉంటుంది. చంద్రుడు మాత్రం ఆహ్లాదాన్ని ఆకర్షణను కలుగజేసేవాడు. ఏ జంటలో భర్త సైలెంట్ గా ఉండి ఆకర్షణీయుడిగా ఉంటాడో ఆ ఇంట భార్య మాత్రం కఠినంగా ఉంటే ఆ జంటను రోహిణి చంద్రులతో పోలుస్తారు.Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మత విశ్వాసాల మీద ఆధారపడి సేకరించింది మాత్రమే. దీనికి సంబంధించిన శాస్త్రీయ ఆధారాలకు సంబంధించి ‘ఏబీపీ దేశం’ ఎలాంటి భాధ్యత తీసుకోదు.Images Credit: Pinterest


Thanks for Reading. UP NEXT

చాణక్య నీతి: ఇలాంటి సమయంలో ఇద్దరుండాలి!

View next story