10. వ్లాడ్ అండ్ నికీ - 97.2 మిలియన్ సబ్‌స్క్రైబర్లు

9. లైక్ నస్త్య - 105 మిలియన్ సబ్‌స్క్రైబర్లు

8. కిడ్స్ డయానా షో - 111 మిలియన్ సబ్‌స్క్రైబర్లు

7. ప్యూడీపై - 111 మిలియన్ సబ్‌స్క్రైబర్లు

6. యూట్యూబ్ మ్యూజిక్ - 118 మిలియన్ సబ్‌స్క్రైబర్లు

5. మిస్టర్ బీస్ట్ - 155 మిలియన్ సబ్‌స్క్రైబర్లు

4. సోనీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ టెలివిజన్ ఇండియా - 156 మిలియన్ సబ్‌స్క్రైబర్లు

3. కోకోమెలన్ - 159 మిలియన్ సబ్‌స్క్రైబర్లు

2. యూట్యూబ్ మూవీస్ - 167 మిలియన్ సబ్‌స్క్రైబర్లు

1. టీ-సిరీస్ - 242 మిలియన్ సబ్‌స్క్రైబర్లు

Thanks for Reading. UP NEXT

మీ ఫోన్ బ్యాటరీ లైఫ్ పెంచుకోవాలి అనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ టిప్స్ ఫాలోకండి!

View next story