2019లో ఈసీకి సమర్పించిన అఫిడవిట్ ప్రకారం జగన్‌ ఫ్యామిలీ ఆస్తులు -రూ.5,10,38,16,566జగన్‌ ఫ్యామిలీకి ఉన్న అప్పులు-74,68,85,2292013 - 2014 నాటికి జగన్ ఆస్తులు -రూ. 11,70,60,0442014 - 2015 నాటికి జగన్ ఆస్తులు -రూ. 32,40,03,9762015 - 2016 నాటికి జగన్ ఆస్తులు -రూ. 28,88,52,8242016 - 2017 నాటికి జగన్ ఆస్తులు - రూ. 2,90,52,2452017 - 2018 నాటికి జగన్ ఆస్తులు -రూ. 25,89,38,290జగన్‌పై ఉన్న మొత్తం కేసులు సంఖ్య- 38జగన్‌ చరాస్థి విలువ- రూ. 3,39,89,43,352
భారతి చరాస్థి విలువ- రూ.92,53,49,352


జగన్‌ స్థిరాస్థి విలువ- రూ. 35,30,76,374
భారతి చరాస్థి విలువ- రూ. 31,59,02,925


జగన్‌ అప్పులు- రూ. 67,93,56,124
భారతి అప్పులు- రూ. 6,75,29,105


Thanks for Reading. UP NEXT

టీడీపీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టో 2024

View next story