కే2 గాడ్విన్ అస్టిన్ - ఇది జమ్మూ కశ్మీర్ ప్రాంతంలో ఉంది.

కాంచన గంగ - ఇది భారత్, నేపాల్ సరిహద్దులో ఉంది.

నందా దేవి - ఇది ఉత్తరాఖండ్‌లో ఉంది.

కామెట్ - ఇది కూడా ఉత్తరాఖండ్ ప్రాంతంలోనే ఉంది.

సల్టోరో కాంగ్రి - ఇది భారత్, పాకిస్తాన్ సరిహద్దులోని సియాచెన్ ప్రాంతంలో ఉంది.

ససెస్ కాంగ్రి - ఇది లడఖ్ ప్రాంతంలో ఉంది.

మమోస్తోంగ్ కాంగ్రి - ఇది కూడా లడఖ్ ప్రాంతంలోనే ఉంది.

రిమో కాంగ్రి - ఇది భారత్, పాకిస్తాన్ సరిహద్దులోని సియాచెన్ ప్రాంతంలో ఉంది.

హర్‌డియోల్ - ఇది ఉత్తరాఖండ్ ప్రాంతంలో ఉంది.

చౌకాంబా - ఇది ఉత్తరాఖండ్‌లోని చమోలీ జిల్లాలో ఉంది.

Thanks for Reading. UP NEXT

పదేళ్లుగా పంద్రాగస్టు నాడు మోదీ ధరించిన తలపాగాలు

View next story