చాణక్య నీతి: ఈ సందర్భాల్లో స్త్రీ మళ్లీ పెళ్లిచేసుకోవచ్చుకుటుంబ వ్యవస్థ గురించి చెప్పిన చాణక్యుడు... స్త్రీ, పురుషుల పునర్వివాహం గురించి కూడా కొన్ని సూచనలు చేశాడుపురుషుడికి మాత్రమే కాదు స్త్రీకి కూడా పునర్వివాహం చేసుకునే అవకాశం ఉందన్నాడు చాణక్యుడుభర్తకు మరో స్త్రీతో అక్రమ సంబంధం ఉన్నప్పుడు ఆ మహిళ మళ్లీ పెళ్లిచేసుకోవచ్చు
భర్త ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయి విదేశాల్లో ఏళ్ల తరబడి ఉండిపోయినప్పుడుభర్త రాజద్రోహి అయినప్పుడు ఆ భార్య మళ్లీ పెళ్లిచేసుకోవచ్చు
భార్యను చంపుదామని చూస్తున్నప్పుడు తన నుంచి తప్పించుకుని వెళ్లిపోయి మళ్లీ పెళ్లిచేసుకోవచ్చుసమాజం నుంచి బహిష్కరణకు గురైన వ్యక్తిని వదిలేసి ఆ భార్య మరో పెళ్లి చేసుకోవచ్చు
భర్త నపుంసకుడు అయినప్పుడు..భార్య తనకు తానుగా వదిలేయవచ్చుకొన్ని సందర్భాల్లో భార్య..భర్త అనుమతి లేకుండా కొన్ని ప్రదేశాలకు వెళ్లొచ్చు. అలాంటప్పుడు పరుష పదాలు వాడడం సరికాదుదగ్గరివారు చనిపోయినప్పుడు, తీవ్ర వ్యాధిగ్రస్తులుగా ఉన్నప్పుడు,దగ్గరి వారికి ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు భర్తకు చెప్పకుండా వెళ్లొచ్చుభార్యను భర్త ఇంట్లోంచి గెంటేసినప్పుడు ఆమె..భర్త బంధువుల ఇంట్లో కానీ, గ్రామపెద్ద ఇంట్లోకానీ, స్త్రీ సన్యాసులున్న ఆశ్రమంలో కానీ తలదాచుకోవచ్చు...అప్పటి పరిస్థితుల ఆధారంగా వివాహవ్యవస్థకు సంబంధించి చాణక్యుడు చెప్పిన విషయాలవి..


Thanks for Reading. UP NEXT

చాణక్య నీతి: ఇలాంటి సందర్భాల్లో పురుషుడు మళ్లీ పెళ్లిచేసుకోవచ్చు

View next story