శ్రీకాకుళం జిల్లా సంతబొమ్మాలి మండలం పాత మేఘవరంలో నీలి తిమింగలంసముద్ర తీరానికి కొట్టుకొచ్చిన నీలి తిమింగలం25 అడుగులు పొడవు 5 టన్నులు బరువు ఉన్న తిమింగలంబంగాళాఖాతంలో ఇవి అరుదుగా కనిపిస్తాయంటున్న అధికారులులోతులేని ప్రాంతానికి చేరి చనిపోయి ఉండవచ్చని అనుమానంబ్లూవేల్‌ను చూసేందుకు జనం బారులుసిక్కోలు తీరంలో బ్లూవేల్Thanks for Reading. UP NEXT

విశాఖ జిల్లాలో అరుదైన జీవిని గుర్తించిన అటవీ శాఖ

View next story