నదీ స్నానం చేస్తున్నారా, అయితే ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..తెలిసీ తెలియక చేసిన చాలా పాపాలు దైవభక్తితో నదీస్నానం చేయడం ద్వారా హరించిపోతాయంటారు. అయితే పుష్కరాలు, కార్తీకమాసంలో నదీ స్నానం ఎంత ముఖ్యమో.. సంక్రాంతి వేళ కూడా నదీస్నానం మంచిదంటారు.నదుల్లో , కాలువల్లో స్నానం చేసేటప్పుడు ప్రవాహానికి ఎదురుగా మగవారు, వాలుగా ఆడవారు స్నానమాచరించాలిప్రవాహానికి వాలుగా మగవారు స్నానం చేస్తే వారిలో మగతనం నశిస్తుందట. ప్రవాహానికి ఎదురుగా ఆడవారు స్నానం చేస్తే వారిలో స్త్రీత్వం పోతుందని చెబుతారు.ఓ నదిలో స్నానం చేస్తున్నప్పుడు మరో నదిని దూషించకూడదుస్నానం చేసేటప్పుడు చదవాల్సిన శ్లోకం
గంగేచ యమునే చైవ గోదావరి సరస్వతీ
నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిథమ్ కురు!!మాటల ద్వారా చేసే పాపాలు: కఠినంగా మాట్లాడటం, అబద్ధాలు చెప్పడం, పొంతన లేని, వినలేని మాటలు మాట్లాడడం.మానసిక పాపాలు: తనది కాని ధనం, వస్తువుల మీద వ్యామోహం, ఇతరులకు ఇబ్బంది కల్గించే పనులు చేయడం, ఇతరులకు చెడు చేయాలనుకోవడంశరీరంతో చేసే పాపాలు: అర్హత లేని వారికి దానం ఇవ్వటం, శాస్త్రం ఒప్పుకోని హింసను చేయడం, పర స్త్రీని లేదా పురుషుడికి స్వీకరించడంనదీ స్నానంతో ఈ మూడురకాల పాపాలు నశిస్తాయని చెబుతారు


Follow for more Web Stories: ABP LIVE Visual Stories