వీధి పోటు ఎలా ఉండాలి.. ఎలా ఉండకూడదు

వీధి పోట్లలో చాలా రకాలు ఉన్నాయి. చాలా వరకు వీధిపోట్ల వల్ల ఇబ్బందులు తలెత్తితే, మరికొన్ని రకాల వీధి పోట్లు వల్ల శుభఫలితాలుంటాయి.

వీధి పోటు ఇలా ఉంటే మంచిది..
తూర్పు వైపు - తూర్పుఈశాన్యం
ఉత్తరం- ఉత్తర ఈశాన్యం
పడమర- పడమర వాయువ్యం
దక్షిణం- దక్షిణ ఆగ్నేయం
ఇవి కూడా బాల్కనీ, ఖాళీజాగాకి రావొచ్చు కానీ.. రాజద్వారానికి రాకూడదు.

తూర్పు వైపు రోడ్డు పోటు
తూర్పుకి ఉంటే - మనశ్సాంతి ఉండదు
తూర్పు ఆగ్నేయం- ఇల్లాలి ఆరోగ్యం చెడిపోతుంది, మనశ్సాంతి ఉండదు
తూర్పు ఈశాన్యం- మనశ్సాంతి, ఐశ్వర్యం

దక్షిణం
దక్షిణం- యజమానికి మరణం, ఇంట్లో ఉన్న మగపిల్లాడికి మరణం
దక్షిణ ఆగ్నేయం- ఇంట్లో అందరి ఆరోగ్యం బావుంటుంది
దక్షిణ నైరుతి- వారసులు బతికి ఉండరు

పడమర
పడమర- దంపతుల మధ్య కలహాలు, విడిపోతారు, అవివాహితులకు పెళ్లిళ్లు కావు
పడమర నైరుతి -అప్పుల పాలు
పడమర వాయువ్యం- రాజయోగం, రాజకీయ నాయకులకు మంచిది

ఉత్తరం
ఉత్తర వాయువ్యం- ఇంట్లో నిత్యం కలహాలు
ఉత్తరం- ఆస్తి నష్టం, కోర్టు కేసులు
ఉత్తర ఈశాన్యం- యజమానికి ఆయుష్షు పెరుగుతుంది, ఇంట్లో మనశ్సాంతి ఉంటుంది.

రోడ్డు ఇంటికి అభిముఖంగా వచ్చి తగలడాన్ని రోడ్డు పోటు అంటారు.

రోడ్డు పోటు వచ్చిన రహదారి వెడల్పు కన్నా మధ్యలో ఇంకో పెద్ద రోడ్డు ఉంటే ఆ రోడ్డు పోటు ప్రభావం ఉండదు.

ఆ రోడ్డు నుంచి చాలా ఎక్కువ మంది వెళ్లడం వల్ల వారి చూపు, ఆ ఇంటిపై పడి ఆ ఇంటి లక్ష్మీస్థానానికి యజమాని దూరమవుతాడు. అందుకే రోడ్డు పోటు ఉండకూడదు అంటారు.

రోడ్డు పోటు వల్ల ఇబ్బందులు తొలగాలంటే..
రోడ్డు పోటుకి అభిముఖంగా వినాయక విగ్రహం పెట్టాలి. వాస్తు పూజలు చేయించాలి.

Follow for more Web Stories: ABP LIVE Visual Stories