భారత్ - 356/9 (విశాఖ 2005)భారత్ - 356/2 (కొలంబో 2023)భారత్ - 349/7 (కరాచీ 2004)భారత్ - 349/7 (కరాచీ 2004)పాకిస్థాన్ - 338/4 (ఓవల్ 2017)భారత్ - 330/4 (మీర్పూర్ 2012)భారత్ - 330/8 (మీర్పూర్ 2008)పాకిస్థాన్ - 329/6 (రావల్పిండి 2004)భారత్ - 329/6 (మీర్పూర్ 2012)భారత్ - 328/10 (పెషావర్ 2006)Thanks for Reading. UP NEXT

ఆసియాకప్‌ - శతక వీరులు వీళ్లే!

View next story