నేడు బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి
Date: 25 జనవరి 2023నేడు రూ.350 పెరిగిన గోల్డ్ రేటు
వెండి ధర నేడు కిలోకు రూ.200 పెరుగుదలహైదరాబాద్‌
22 క్యారెట్లు - రూ.52,700
24 క్యారెట్లు - రూ.57,490
వెండి కిలో - రూ.74,000విజయవాడ
22 క్యారెట్లు - రూ.52,700
24 క్యారెట్లు - రూ.57,490
వెండి కిలో - రూ.74,000విశాఖపట్నం
22 క్యారెట్లు - రూ.52,700
24 క్యారెట్లు - రూ.57,490
వెండి కిలో - రూ.74,000చెన్నై
22 క్యారెట్లు - రూ.53,550
24 క్యారెట్లు - రూ.58,420ముంబయి
22 క్యారెట్లు - రూ.52,700
24 క్యారెట్లు - రూ.57,490ప్లాటినం ధర
10 గ్రా.లకు - రూ.27,540
నేడు 10 గ్రా.కు రూ.350 పెరుగుదలFollow for more Web Stories: ABP LIVE Visual Stories