గత 24 గంటల్లో బిట్‌కాయిన్‌ (Bitcoin) 0.50 శాతం పెరిగి రూ.18.71 లక్షల వద్ద కొనసాగుతోంది.

ఎథీరియమ్‌ (Ethereum) గత 24 గంటల్లో 0.35 శాతం తగ్గి రూ.132,719 వద్ద ట్రేడ్‌ అవుతోంది.

టెథెర్‌ 0.33 శాతం పెరిగి రూ.81.64,

బైనాన్స్‌ కాయిన్‌ 0.36 శాతం పెరిగి రూ.25,689,

రిపుల్‌ 0.63 శాతం పెరిగి రూ.34.61,

యూఎస్‌డీ కాయిన్‌ 0.36 శాతం పెరిగి రూ.81.62

బైనాన్స్‌ యూఎస్డీ 0.33 శాతం పెరిగి 81.65,

డోజీ కాయిన్ 0.02 శాతం పెరిగి 7.25 వద్ద కొనసాగుతున్నాయి.

టాప్ గెయినర్స్ : కీప్ నెట్‌వర్క్‌, క్లాష్‌ ఆఫ్ లిల్లిఫుట్‌, ఐకాన్‌, బ్లాక్స్‌, అల్ఫా వెంచర్స్‌ డావో, ను సైఫర్‌, సినాప్సీ కాయిన్లు

టాప్ లాసర్స్ : కాయిన్‌ మెట్రో, స్టెప్‌ ఎన్‌, సెలో, స్మూత్‌ లవ్‌ పోషన్‌, ఆర్బ్‌సిటీ, ఎవ్‌మోస్‌, యాక్సీ ఇన్ఫినిటీ

Follow for more Web Stories: ABP LIVE Visual Stories