టాటా మోటార్స్ - 3.33%

మారుతీ - 3.31%

బజాజ్ ఆటో - 1.67%

బ్రిటానియా - 1.55%

హెచ్సీఎల్ టెక్ - 1.35%

యాక్సిస్ బ్యాంక్ - 2.40%

హిందాల్కో - 2.05%

డాక్టర్ రెడ్డీస్ - 2.05%

పవర్ గ్రిడ్ - 1.87%

ఎస్బీఐ లైఫ్ - 1.76%

Follow for more Web Stories: ABP LIVE Visual Stories