టమాట కిలో - రూ. 13

ఆలు గడ్డ కిలో - రూ.31

ఉల్లిగడ్డ కిలో - రూ.20

బెండకాయ కిలో - రూ.35

కీరా కిలో - రూ.21

ఆకు కూరలు - రూ.15

పచ్చి మిర్చి కిలో - రూ.35

క్యాలీ ఫ్లవర్ కిలో - రూ.18

క్యారెట్ కిలో - రూ.25

వంకాయ కిలో - రూ.13

బీరకాయ కిలో - రూ.23

కాకర కాయ కిలో - రూ.20

బీట్ రూట్ కిలో - రూ.23

Thanks for Reading. UP NEXT

ఆల్‌ టైమ్‌ రికార్డు హై - నిఫ్టీ, సెన్సెక్స్‌ జోష్‌!

View next story