నేడు బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి
Date: 4 ఫిబ్రవరి 2023నేడు రూ.500 తగ్గిన గోల్డ్ రేటు
వెండి ధర నేడు కిలోకు రూ.900తగ్గిందిహైదరాబాద్‌
22 క్యారెట్లు - రూ. 53,100
24 క్యారెట్లు - రూ. 57,930
వెండి కిలో - రూ. 76,000విజయవాడ
22 క్యారెట్లు - రూ. 53,100
24 క్యారెట్లు - రూ. 57,930
వెండి కిలో - రూ. 76,000విశాఖపట్నం
22 క్యారెట్లు - రూ. 53,100
24 క్యారెట్లు - రూ. 57,930
వెండి కిలో - రూ. 76,000చెన్నై
22 క్యారెట్లు - రూ. 54,150
24 క్యారెట్లు - రూ.59,070ముంబయి
22 క్యారెట్లు - రూ. 53,100
24 క్యారెట్లు - రూ.57,930Thanks for Reading. UP NEXT

పెద్దగా మార్పులోని పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు

View next story