కొటక్ మహీంద్రా - 7.50% p.a. మీదే

ఎస్బీఐ - 8.05% p.a. మీదే

హెచ్డీఎఫ్సీ - 8.10% p.a. మీదే

ఎల్ఐసీ హౌజింగ్ ఫైనాన్స్ - 7.55% p.a. మీదే

పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ - 7.40% p.a. మీదే

ఐడీబీఐ బ్యాంక్ - 7.60% p.a. మీదే

యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా - 7.90% p.a. మీదే

సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా - 7.20 నుంచి 7.65% p.a.

యాక్సిస్ బ్యాంక్ - 7.60% p.a. మీదే

ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్ - 7.50% p.a. మీదే

Follow for more Web Stories: ABP LIVE Visual Stories