తనకు బిల్లులు చెల్లించట్లేదని ప్రభుత్వ పాఠశాలకు తాళం వేసిన కాంట్రాక్టర్

View All